palyginti

palyginti
palýginti tr. 1. K, J, Vdk padaryti kiek lygesnį paviršių: Lenkėtas dirvas reikia palyginti . Pirma palýginsu karves (mėšlą po karvėmis tvarte), paskuo pasikreiksu Šts. | refl. tr.: Piemuo pasilýgina, pasigirdo [gyvolius] Šts. 2. refl. sustoti į vieną liniją, susilyginti: Zuikis strikt iš paežio, kad ėjo, o velniukas paskui bėgdamas: „Palūkėk, pasilygysme, palūkėk, pasilygysme“ BsMtII73. 3. kiek atšerti, papenėti: Jis tą kiaulę truputį palygino ir nori skerst . Pirkau turguj meitėlį, bet dar neriebus, tik palýgytas . 4. kiek atsiteisti, apmokėti: Nėra kuomi šeimynos mokėti, nėra duonos, nėra kuomi ir skolas palyginti V.Piet. | refl.: Aš tau ažu šitai paslýginsiu! Švnč. 5. sugretinti su kuo, nustatant panašumą arba skirtumą: Juokdarys – dramblį su muse palygino Ds. Nė iš tolo negalima palyginti su tuo, kaip jis gyveno anksčiau J.Balt. Ką kaldrą palýginsi pry patalų! Lkv. Kiekvieną kalbą gal palyginti į girę S.Dauk. | Palyginamasai (lyginamasis) svoris . Palyginamasai didumas Z.Žem.
palýgintinai adv.: Tai pasakyta palygintinai brš. | refl.: Levas sako norįs žmogų pamatyti ir su juomi syla pasilyginti LTI51.
6. refl. prilygti kam: O šokti nė viena jai nepasilygins! Žem. Ogi jo arklys – nė vienas nepasilygins Žem. Tai kuog tu su man pasilýgysi BM166. Aš į jį nepasilyginsiu Ul. 7. modalinis žodis, vartojamas bendraties, padalyvio ir prieveiksmio forma, ką nors reliatyviai nusakant, atsižvelgiant į kitus daiktus, reiškinius ir pan.: Liūtas ir tigris – tai tik avinėliai, palyginus su ta bestija Blv. Slaugytojos nuvedė ją per daugelį kambarių, nepalyginti gražesnių už tą, kur ji buvo paguldyta, į didelę salę J.Balč. Koks menkas jo vargas palyginti su tais vargais, kur jis dabar girdėjo J.Balč. Lietuva per palyginti neilgą istorinį laikotarpį tapo industrine respublika sp.
palýginamai adv. .
◊ strė́nas palýginti apmušti: Palýgino gerai su pagaliu strė́nas pačiai, i vėl gyvena Jrb.
\ lyginti; aplyginti; atlyginti; įlyginti; išlyginti; nulyginti; palyginti; prilyginti; sulyginti; užlyginti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • palyginti — palýginti vksm. Palýginti sùkastą lỹsvę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • palyginti — modal. atsižvelgiant į kitus reiškinius, į aplinkybes, į sąlygas, į esamą būklę: Palyginti gana dažnai išgirstu gegutę kukuojant I.Simon. Jo tėvas dar palyginti nesenas DŽ …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palyginti failus — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda failų turiniams pagal kodus palyginti ir jų skirtumams parodyti. Vartojama ↑failų tvarkytuvėse kaip universali komanda bet kokio tipo failams lyginti. Tačiau dvejetainiams raiškiojo teksto failams… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • palyginti dokumentus — statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda tam tikro tipo dokumentams palyginti ir parodyti jų skirtumus. Turi kai kurios raiškiojo teksto rengyklės. atitikmenys: angl. compare documents ryšiai: palygink – palyginti failus …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • compare contents — palyginti failus statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda failų turiniams pagal kodus palyginti ir jų skirtumams parodyti. Vartojama ↑failų tvarkytuvėse kaip universali komanda bet kokio tipo failams lyginti. Tačiau dvejetainiams… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • compare files — palyginti failus statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda failų turiniams pagal kodus palyginti ir jų skirtumams parodyti. Vartojama ↑failų tvarkytuvėse kaip universali komanda bet kokio tipo failams lyginti. Tačiau dvejetainiams… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • compare documents — palyginti dokumentus statusas T sritis informatika apibrėžtis Komanda tam tikro tipo dokumentams palyginti ir parodyti jų skirtumus. Turi kai kurios raiškiojo teksto rengyklės. atitikmenys: angl. compare documents ryšiai: palygink – palyginti… …   Enciklopedinis kompiuterijos žodynas

  • su — 1 sù praep. su instr. R, R411, MŽ, Sut, K, M, J, NdŽ, KŽ I. draugės santykiams reikšti. 1. žymint veiksmo antrąjį veikėją (gyvą būtybę ar daiktą): Barbė su Pime dainavo pašukų dainą K.Donel. Važiavę dviejuos žmogus su pačia savo BM58(Žb). Dvieja …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sulyginti — tr. 1. R108 padaryti lygų paviršių: Tešla pilama į kepamąją skardą, jos paviršius sulyginamas šaukštu rš. Sutrypė, sulygino duobę ir, paskubom metęs kastuvą, užėjo už tvarto P.Cvir. Ant tų šiaudų užpylė žemių; po tam jas sulygino VoK133. Aš… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlyginti — 1. tr. J, BŽ83 padaryti lygų paviršių: Išlyginsim kelius, užsėsime laukus, gimtasis židinys bus vėl jaukus S.Nėr. Klonius išlygintumbime, o paskui žolėmis geroms užsėtumbime K.Donel1. Peilis toks iškapotas, reik ašmenis išlyginti Plt. | refl. tr …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”